Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Tilskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd.

Tilskuddsportalen består av to portaler: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner.

Hvis kommunen du tilhører allerede abonnerer på Tilskuddsportalen, er den gratis å bruke. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg. Hvis du ønsker informasjon du kan ta med til din kommune, kan du klikke her for å kontakte oss. Du kan se kommuner som abonnerer på portalen markert som grønt i kartet til høyre.

Se video og kom i gang:

Dersom kommunen du bor i har gitt tillatelse til det kan vi også vise en god oversikt over alle lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisterert og Frivillighetsregisteret.