Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Tilskuddsportalen gir en god oversikt over ulike tilskudd.

Tilskuddsportalen består av to portaler: En for kommuneansatte og en for frivillige i lag og foreninger samt organisasjoner.

Hvis kommunen du tilhører allerede abonnerer på Tilskuddsportalen, er den gratis å bruke. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg. Hvis du ønsker informasjon du kan ta med til din kommune, kan du klikke her for å kontakte oss. Du kan se kommuner som abonnerer på portalen markert som grønt i kartet til høyre.

Vil du lære mer om hvordan du skriver en god tilskuddssøknad?

Se gjerne på våre opplæringsvideoer om hvordan du kan bruke Tilskuddsportalen og skrive gode søknader.

Dersom kommunen du bor i har gitt tillatelse til det kan vi også vise en god oversikt over alle lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisterert og Frivillighetsregisteret.